Kronika
Początki parafii w Ząbrowie sięga końca XIII wieku i zapewne wtedy wzniesiono pierwszy kościół. W 1312 roku wymieniana jest wieś Sommerau, natomiast 1 stycznia 1324 roku w Ząbrowie wydano i datowano dokument rozgraniczający dobra Zakonu krzyżackiego i biskupstwa pomezańskiego. Wieś znalazła się w posiadaniu kapituły pomezańskiej, która w 1373 roku ponowiła lokację. Ponowne uwłaszczenie proboszcza i określenie należnej dziesięciny umożliwiło wzniesienie kolejnej świątyni, która została zniszczona w trakcie wielkiej wojny polsko-krzyżackiej w latach 1410-14. Odbudowany kościół służył wiernym do 1700 roku. W 1 połowie XVI wieku nieobsadzony, przejęli luteranie. W XVII stuleciu był filią gminy w Olbrachtowie, od 1687 roku samodzielną parafią z kościołem filialnym w Lasecznie, obsługującym także inne wakujące parafie protestanckie. W XVII-XVIII wieku z uwagi na polskich mieszkańców parafii nabożeństwa i nauki sprawowano także w języku polskim, a co najmniej do 1817 roku przechowywano w kościele Zbiór kazań polskich Dombrowskiego. W latach 1701-02 z fundacji kalwina hrabiego Albrechta Krzysztofa von Finckenstein zachowując fundamenty poprzedniego wzniesiono obecny kościół. Nie zachowały się zniszczone po II wojnie światowej charakterystyczne galerie, ale świadectwa tamtego czasu pozostaje ołtarz główny i niegdyś umieszczona w nim ambona oraz organy z 1874 roku.

Po 1945 biskup warmiński zorganizował stałą posługę religijną w kościele poświęconym pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbrowie ustanawiając administratora, a w 1962 roku nawiązując do średniowiecznych korzeni erygował parafię. Do wspólnoty należy także kościół filialny pw. Św. Wojciecha w Gałdowie i kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Piotrowie. Obecnie posługą duszpasterską służy powołany w 2005 roku przez ordynariusza elbląskiego biskupa Jana Styrnę proboszcz ks. Mirosław Masztalerek, zaangażowany w ewangelizację wspólnoty, ale także w jej życia społeczne. Z Bogiem wśród ludzi...


Proboszczowie parafii po II wojnie światowej

ks. Marian Frontczyk (do X. 1946 r.)
ks. Antoni Jaskiel (do VII. 1954 r.)
ks. Henryk Kurach (do VIII. 1957 r.)
ks. Józef Zasas (do X. 1962 r.)
ks. Józef Czajka (do VII. 1965 r.)
ks. Stanisław Kejdel (do I. 1996 r.)
ks. Wacław Karawaj (do VI. 1997 r.)
ks. Henryk Rawski (do VII. 2005 r.)
ks. Mirosław Masztalerek (od VIII. 2005 r.)