Patron parafii
Wezwij Ducha Świętego!
Beatyfikowana przez Jana Pawła II w roku 1983 karmelitanka bosa Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (znana też jako Mała Arabka) usłyszała kiedyś od Pana Jezusa:

"Jeśli chcesz mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego (...). Zapewniam uroczyście: ktokolwiek będzie Mnie szukać i wezwie Ducha Świętego, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego. (...) Kto zaniedbuje tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego, pozostaje w błędzie i rozterce, nie ma pokoju ani światła".

Kim jest i jak działa Duch Święty?
Jest Bogiem. Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Osobą-Miłością, Osobą-Darem, która daje się nam poznać dzięki swej dobroci. Duch Święty jest prosty w swej istocie, ale różnorodny w działaniu z mocą. Pomaga każdemu, jak gdyby tylko do niego należał. Pozostaje obecny w każdym, kto jest zdolny Go przyjąć, i każdemu daje łaskę dokładnie taką, jakiej potrzebuje. On jest Duchem życia, ożywia ludzi umarłych na skutek grzechu. W chrzcie przywraca nam pierwotne piękno, które zostało zeszpecone, czyni nas znowu przybranymi dziećmi Bożymi, synami światłości, którzy mogą nazywać Boga swoim Ojcem. Duch Święty został zesłany, aby nas nieustannie uświęcać i umożliwiać nam dostęp do Ojca.

Wszędzie tam, gdzie ktoś się modli, jest i działa Duch Święty. Po pierwsze, w ogóle sprawia, że się modlimy, a po drugie, pomaga nam się modlić, kiedy sami nie potrafimy (zob. Rz 8, 26). Jest obecny w naszej modlitwie, ożywia ją. jest On darem, który przychodzi wraz z modlitwą do serca ludzkiego, wypełniając najgłębsze jego zakamarki.

Dzisiaj wiele osób, szukając mocy, która byłaby zdolna nadać sens ich życiu, uczynić je szczęśliwym, wolnym od pomyłek, sięga do modlitwy, a dzięki niej odkrywa Ducha Świętego, który prowadzi, pomaga, pociesza, wzbudza gorliwość i pragnie nieba.

Potrzebujemy Ducha Świętego, aby nas odnowił i doprowadził do świętości. Wejdźmy zatem do naszego Wieczernika i razem z Maryją wołajmy o Ducha, wołajmy o Ducha! Oczekujmy Jego przyjścia. Jeśli poprosimy, aby nas napełnił i poprowadził, z całą pewnością nasze życie będzie udane, owocne i bardzo ciekawe.